SK Zichovec

SK ZICHOVEC

Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA platné od 1.7.2019


Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém 133. zasedání, které se konalo dne 2. května 2019 v Aberdeenu ve Skotsku, schválil řadu změn a vysvětlení Pravidel fotbalu pro soutěžní ročník 2019/2020. Přinášíme vám výčet těch nejzásadnějších. Všechny se dotýkají soutěží od první ligy až po soutěže organizované okresními fotbalovými svazy. Tři nejzásadnější změny vstupují v platnost po dvouletém testovacím období.

 

Jedná se o:

• žluté a červené karty za přestupky funkcionářů družstva

• hráč, který je střídán, opustí hrací plochu v nejbližším místě přes čáru ohraničující hrací plochu

• při kopu od branky a volném kopu bránícího družstva ve vlastním pokutovém území je míč ve hře, jakmile je kop proveden (míč může být zahrán dříve, než opustí pokutové území)

 

Pravidlo 3 – HRÁČI

• střídaný hráč obdrží souhlas rozhodčího k opuštění hrací plochy, pokud již není mimo hrací plochu, a musí ji opustit na nejbližším místě ohraničující čáry hlavní plochy.

• musí jít ihned do technické zóny nebo do šatny a dále se hry neúčastní, vyjma případů, kdy je povoleno opakované střídání

• pokud střídaný hráč odmítne opustit hrací plochu, hra pokračuje.

 

Pravidlo 4 – VÝSTROJ HRÁČŮ  

• spodní triko musí mít jednu barvu, která je stejná jako hlavní barva rukávu nebo

• vzor či více barev, které přesně kopírují (odpovídají) barvám rukávu

 

Pravidlo 5 – ROZHODČÍ

• rozhodčí podniká kroky (činí opatření) proti funkcionářům družstva, kteří se nechovají odpovědným způsobem a varuje je, nebo je napomene ŽK, nebo vyloučí ČK z prostoru hřiště vč. technické zóny; pokud nemůže být provinilec identifikován, obdrží trest trenér přítomný v TZ (v soutěžích FAČR vedoucí družstva). Člen lékařského týmu (lékař, masér), který se dopustí přestupku na vyloučení, smí v TZ zůstat, pokud družstvo nemá k dispozici žádnou jinou lékařskou osobu a smí konat, když hráč potřebuje lékařskou pozornost (ošetření)

• výjimka z povinnosti opustit hrací plochu po ošetření je i v případě, kdy byl nařízen pokutový kop a zraněný hráč bude provádět (zahrávat) pokutový kop

 

Pravidlo 7 – DOBA HRY

• rozhodčí nastaví každý poločas o dobu, která v něm byla promeškána při zdravotních přestávkách povolených soutěžním řádem, např. přestávka na pití (která nemá trvat déle než 1 minutu) a ochlazovací přestávka (90 vteřin až 3 minuty)

 

Pravidlo 9 – MÍČ VE HŘE A MÍČ ZE HRY

• míč je ze hry, jestliže se dotkne rozhodčího, zůstane na hrací ploše a tím:

      -  míč jde přímo do branky nebo

      -  družstvo zakládá slibnou útočnou akci nebo

      - změní se družstvo, které má v držení míč

Ve všech těchto případech je hra navázána míčem rozhodčího.

 

Pravidlo 13 – VOLNÉ KOPY

• než se míč dostane do hry, musí hráči soupeře zůstat tam, kde tři nebo více bránících hráčů staví „zeď“, musí všichni hráči útočícího družstva zůstat minimálně 1 metr od „zdi“, než je míč ve hře.

• pokud při provedení volného kopu je hráč útočícího družstva méně než 1 metr od „zdi“ tvořené třemi a více hráči bránícího družstva, je nařízen nepřímý volný kop.

 

Pravidlo 14 – POKUTOVÝ KOP

• míč musí nehybně ležet na pokutové značce a brankové tyče, břevna a sítě se při provádění pokutového kopu nesmí pohybovat.

• brankář bránícího družstva musí být obrácen tváří k hráči provádějícímu pokutový kop, musí zůstat na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi, aniž by se dotknul brankových tyčí, břevna nebo sítě, dokud míč nebyl kopnut.

• hráč provádějící pokutový kop musí kopnout míč dopředu; rozehrání míče patou je povoleno, ale míč se musí pohnout směrem dopředu

• když je míč kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň části jedné nohy dotýkat brankové čáry, nebo na úrovni brankové čáry.

 

Pravidlo 16 – KOP OD BRANKY

• pokud při provedení kopu od branky jsou kteříkoliv protihráči uvnitř pokutového území, protože neměli čas jej opustit, umožní rozhodčí pokračování hry. Pokud soupeř, který je v okamžiku provedení kopu od branky v pokutovém území, nebo vstoupí do pokutového území dříve, než je míč ve hře, se dotkne míče nebo se pokusí zahrát míčem dříve, než se jej dotknul jiný hráč, než je míč ve hře, nechá rozhodčí kop od branky opakovat.
Zpět na hlavní stranu
Rozpis utkání
Výsledky
Střelci
Pospíšil Luboš12
Hartman Michael6
Rubeš Ondřej3
Červenka Marek2
Dvořák Marek2
Více
Fotogalerie
Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie
Odkazy